Cách điền họ và tên trong tiếng Anh: First Name là gì ? Last Name là gì ?

Chào các bạn, Trong quá trình kiếm tiền MMO, chắc chắn bạn sẽ phải nhiều lần khai báo họ tên, điền First Name, Last Name… Đơn cử khi bạn cần tạo tài khoản PayPal, mua bán trên Amazon, mua tên miền NameSilo, v.v… Tên họ trong tiếng Anh đối với người Việt dễ bị nhầm … Continue reading Cách điền họ và tên trong tiếng Anh: First Name là gì ? Last Name là gì ?